Gratis Online Dating Site for Mennesker Med Psykisk Sygdom

MentalHealthDating

Sundhed Lidenskaber 100 Gratis Sundheds-Relaterede Sociale

Denne Aftale og Hjemmeside er beregnet til at overholde alle Statslige og føderale love om dating-tjenester, i det omfang, at disse love gælder. Du accepterer, at, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne Aftale, skal der være ingen begunstigede tredjeparter til denne Aftale. 22. Dating Service Vedtægter. Du indvilger i ikke at poste på servicen, eller overføre til andre Medlemmer, ærekrænkende, unøjagtig, grov, sjofel, blasfemisk, krænkende, seksuelt orienteret, truende, chikanerende, racistisk eller ulovligt materiale, eller materiale, der krænker eller overtræder den anden parts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og rettigheder vedrørende hemmeligholdelse og offentliggørelse). Ved hjælp af Webstedet, du repræsenterer og garanterer du, at du har ret, autoritet og evne til at indgå denne Aftale og overholde alle vilkår og betingelser i denne Aftale. 3. Medlemskab og Abonnement; Prissætning. Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker og andre immaterielle oplysninger af MentalHealthDating, og dets licensgivere. MentalHealthDating påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af bruger-eller medlemskommunikation. Bortset fra, at de oplysninger, der er i det offentlige domæne, eller som du har fået skriftlig tilladelse, må du ikke kopiere, ændre, udgive, overføre, distribuere, udføre, vise eller sælge sådan navnebeskyttet information. 9. Indhold Indsendt af Dig på MentalHealthDating. en. Du er alene ansvarlig for det Indhold, du udgiver eller viser (i det følgende, post) på Tjenesten eller sender til andre Medlemmer. Du forstår, at MentalHealthDating giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til din ultimative kompatibilitet med personer, du møder gennem Tjenesten. Under ingen omstændigheder vil MentalHealthDating eller nogen af dets partnere, annoncører, projektholdere eller distribution partners være ansvarlig for tab eller skade, herunder personskade eller død, som følge af andres brug af Webstedet eller Tjenesten, ethvert Indhold lagt ud på Hjemmesiden eller sendes til Medlemmerne, eller enhver interaktion mellem brugerne af Hjemmesiden, uanset om det er online eller offline. Denne Aftale kan ændres ved MentalHealthDating fra tid til anden, og at disse ændringer for at være effektiv ved udstationering af MentalHealthDating på Hjemmesiden. b. Elektronisk Form. Når du klikker på jeg Accepterer - feltet om denne Aftale giver du også samtykke til at få denne Aftale, forudsat at du i elektronisk form. 2. Berettigelse. Du skal være mindst atten (18) år gammel for at tilmelde dig som medlem eller bruge Hjemmesiden. Du forstår, at MentalHealthDating ikke på nogen måde skærm dets Medlemmer, og heller ikke MentalHealthDating spørge ind baggrund af sine Medlemmer eller et forsøg på at kontrollere udsagn af sine Medlemmer. Du indvilliger i ikke at give ukorrekte, vildledende eller falske oplysninger til Selskabet eller til et andet Medlem. Privatlivets fred Medlemskab Privilegier: Privacy Medlem annoncer vises ikke e-mail-adresse Privatlivets fred Medlem annoncer har en web-formular, som sender den besked til Privatlivets fred Medlem bekræftet e-mail på afsenderen, er automatisk inkluderet Eventuelle overtrædelser af TOS kan behandles, som e-mailen blev videresendt via vores server, Når den Personlige Medlemsskab udløber den pågældende annonce er automatisk indstillet til 'hidden' og de pågældende kan vælge, hvad de skal gøre næste Vilkår og Priser, Lad os være helt klare: Vi gør ikke tilbagevendende fakturering. Hvis du ønsker at blive Medlem og gøre brug af den 'Service', kan du læse disse Vilkår for Brug, skal du følge vejledningen i Oprettelse af Konto proces, og ind på jeg Accepterer - feltet. MentalHealthDating forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, for servicen (eller dele heraf) med eller uden varsel.

100% Gratis Mental Sundhed Dating Sites

  1. MentalHealthDating
  2. Psykisk Sygdom Dating
  3. Gratis Online Dating Site for Folk Med Psykiske
  4. Gratis Online Dating Site for Mennesker Med Psykisk Sygdom
  5. Dunbar Dating Site, 100 Gratis Dating
  6. Relationer: Online Dating Ressourcer Psych Central

Du indvilliger i at tage rimelige forholdsregler i alle interaktioner med andre Medlemmer af Tjenesten, især hvis du beslutter dig for at mødes offline eller person. For at beskytte vores Medlemmer mod sådan reklamering eller opfordringer. h. Alle oplysninger, som du inkluderer i din medlemsprofil, skal være nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. 10. Forbudte Aktiviteter. Uanset hvad ellers er angivet heri, MentalHealthDating ansvar over for dig for nogen årsag overhovedet, og uanset form af handling, vil til enhver tid være begrænset til det betalte beløb, hvis nogen, ved du at MentalHealthDating for Tjenesten i løbet af medlemskabet. 19. Kompetence og lovvalg. Immaterielle Rettigheder. MentalHealthDating ejer og bevarer alle immaterielle rettigheder til Hjemmesiden og Tjenesten. Du er velkommen til at bruge Sundhed Lidenskaber udelukkende som et dating site, da det har alle de vigtigste funktioner, der findes på mainstream dating sites (fx foto kontaktannoncer, grupper, chat, webcam video, e-mail, fora osv.). Eller, hvis du ikke er interesseret i dating, du kan bruge Sundhed Lidenskaber udelukkende som en Sundheds-Fokuseret målrettet socialt netværk, da det har alle de vigtigste funktioner, der findes på stor social networking sites. Du accepterer, at MentalHealthDating skal ikke være ansvarlig for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af Tjenesten. 13. Copyright Politik. Du kan ikke sende, distribuere eller gengive på nogen måde nogen ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andre fortrolige oplysninger uden at indhente forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af sådanne ejendomsretlige rettigheder. Du anerkender og accepterer, at MentalHealthDating ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget af eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tillid til, Indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne sider eller ressourcer. 18. Begrænsning af Ansvar. Brug af Hjemmesiden er med tilladelse af MentalHealthDating, som kan tilbagekaldes til enhver tid, uanset årsag, i MentalHealthDating ensidige og absolutte skøn. 5. Hensyn Til Sikkerhed. Du er ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af brugernavn og password, som du angiver ved tilmeldingen, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under dit brugernavn og password.

100% Gratis Mental Sundhed Dating Sites

Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale er ugyldig eller uden retskraft, er den resterende del af denne Aftale forbliver i fuld kraft og effekt. I årenes løb har vi haft mange requsts for yderligere funktioner for websteder og flyt for at tilføje disse premium opgraderinger blev gjort meget omhyggeligt. Du skal bruge især forsigtig når få adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke er i stand til at se eller optage din adgangskode eller andre personlige oplysninger. 6. Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre Medlemmer. Uden at begrænse ovenstående, hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og vist på Tjenesten på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, bedes du give vores Copyright Agent med følgende oplysninger: en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den ophavsretligt beskyttede interesse; en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, du mener er blevet overtrådt; en beskrivelse af hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, er placeret på Webstedet, din adresse, telefon nummer og email addresse; en skriftlig erklæring af dig, at du har en god tro, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, sin agent, eller loven; en erklæring fra dig, foretaget under straf for mened, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på indehaveren af ophavsretten vegne. Du erklærer og garanterer, at de offentlige bogføring og brug af dit indhold ved at MentalHealthDating vil ikke overtræde eller krænke rettigheder af tredjemand. d. Det følgende er en delvis liste over den type Indhold, der er ulovlig eller forbudt på Webstedet. Fordi MentalHealthDating har ingen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer du, at MentalHealthDating er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer og ikke godkender og er ikke ansvarlig eller hæfter for Indhold, reklamer, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Undtagen i jurisdiktioner, hvor sådanne bestemmelser er begrænset, under ingen omstændigheder vil MentalHealthDating være ansvarlig for dig eller nogen anden person for nogen indirekte skader, følgeskader, pønalt, tilfældige, særlige eller pønale skader, herunder også tab af fortjeneste som følge af din brug af Websitet eller Tjenesten, selvom MentalHealthDating har været underrettet om muligheden for sådanne skader. Sundhed Lidenskaber giver folk der er en del af Sundheds-Fokuseret samfund et sted for at finde en anden. Disse opgraderinger er kun for seriøse medlemmer, som søger at drage fordel af disse ekstra muligheder. MentalHealthDating vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af din manglende overholdelse af disse bestemmelser.